ORAL SOL = tuhé látky a směsi. LIQ = kapalné látky, směsi a roztoky. DERMAL = toxicita při absorpci pokožkou. ORAL = toxicita při požit í. INHAL ...

SDS EU (Reach Annex II)

nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. toxikologické informační středisko nebo lékaře. Podráždění sliznice úst nebo trávicího traktu. Následující kódy/označení...

1

Ames test Industry Secret element Acute LD50 Oral n.a. Acute LD50 Dermal n.a. Acute LC50 inhalation n.a. Other: None

Imidacloprid - Wikipedia, the free encyclopedia

... pigeon. The acute oral LD50 for Japanese quail (Coturnix coturnix) is 31 mg a.i./kg bw with a noael = 3.1 mg a.i./kg. The acute oral LD50 for house sparrow (Passer domesticus) is 41 mg a.i./kg bw with ...

FSC-GUI-30-001 V2-0 EN FSC Pesticides Policy Guidance ...

WHO Table 1, Class Ia. Acute toxicity (oral): Acute oral LD50 for rats 0.93 mg/kg (e- PM-2006-2007) ... or semi-quantitative Acute toxicity to WHO toxicity class (active If acute oral LD50 for rats/birds

Microsoft Word - 92706.doc

The acute oral LD50 of 3-Hydroxy-2-naphthoic acid in rats was 823-1040 mg/kg bw. Clinical signs included reduced activity, accelerated breathing, closure of eyes, and diarrhoea. Gastro-intestinal ...

SÍRAN ŽELEZITÝ HYDRÁT

BEZPEČNOSTNÍ LIST . Síran železitý hydrát strana 1 z 6 . BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/EC

What is a LD50 and LC50? : OSH Answers

... LD50 (oral), LD50 (skin), LD50 (i.v.), etc., as appropriate. Researchers can do the test with any animal species but they use rats or mice most often. Other species include dogs, hamsters, cats ...

Material Safety Data Sheet

Acute Oral LD50: 2,250 mg/kg (Northern bobwhite) 5-day subacute dietary studies produced no evidence of toxicity at concentrations up to 5,620 ppm (Diazolidinyl urea)

Microsoft Word - 301-0865 Rev A.1 Swab Kit SDS.docx

Acute Toxicity: Ammonium Chloride acute oral rat LD50 = 1,650 mg/kg. Potassium Carbonate acute oral rat LD50 = 1,870 mg/kg.

bezpečnostní LIST

Odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody. Zásahové jednotky vystaveny kouři nebo parám musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchání a...
najdi si porno rychle a zdarma český hustý porno mejdan