Mnemotechnické pomůcky na anatomii |

... se na ni asi bude upínat? Stejně tak crista supinatoria, linea pectinea, tuberositas deltoidea… Popřípadě fascia clavipectoralis – je mezi claviculou (popř. m. subclavius) a m. pectoralis minor apod.

achilles Tendo calcaneus Achillis

pectoralis minor a fascia clavipectoralis, zanořuje se tu v. cephalica a vystupují větve a. thoracoacromialis

Latinsko-český lékařský slovník on-line 900 pojmů - MUDr ...

Znáte to - něco vidíte v lékařské zprávě a rádi byste věděli, copak to tam ten doktor o vás píše. Pokud nemáte medicínské znalosti, tak je vám Latina

⭐anatomie člověka 119.

... žláza na řezu. 1 - m.pectoralls major, 2 - fascia pectoralis, 3 - kůže, 4 - žlázový parenchym, 5 - papilla mammae, ductus lactiferi, 6 - sinus lactiferi, 7 - prema- mární tuk, 8 - retromamární tuk.

Anatomie

... m. pectoralis major a laterálně m. deltoideus. Laterokaudálně pokračuje jako sulcus deltoideopectoralis, ten se pod klíčkem prohlubuje ve fossa ovalis infraclavicularis Mohrenheimi, kde se skrz fascia ...

anatomie v kostce: 144. plexus cervicalix C1-C4

-uložena na m. scalenus medius a m. levator scapulae pod fascia prevertebralis, vznik spojením C1-C3 a části C4, obsahuje větve senzitivní a motorické, mezi jednotlivými nervy jsou spojky- ansae

Stomach - Anatomy, Function, Properties | Kenhub

Here you will find a description of the anatomy, supply, function and pathology of the Pectoralis minor, a chest muscle. Start learning it now.

svaly hrudníku (mm

ú: přední list pochvy přímého svalu břišního, dolní okraj – tříselný vaz. ú: přední část posledních 3 žeber, pochva svalu přímého břišního.

anatomie, E0102001 - Anatomie - UK - Lékařská fakulta ...

... thorakohumerální - m. pectoralis major+minor, m. subclavius, m. serratus anterior Vlastní svaly hrudníku - mm. intercostales, subcostales, levatores costarum, transversus thoracis Fascia ...

Bolesti zad a nemoci páteře, všeobecné a interní lékařství ...

zářivou energií acutus, a, um - akutní, prudký ad (předložka s ak.) - do, k adductor, oris, m. - přitahovač adenoma, atis, n. - adenom, nezhoubný nádor z ...
najdi si porno rychle a zdarma český hustý porno mejdan